Agenda

2019

When Where Description
12-01-19
20:15
Baarn (NL)
Paaskerk
Symphoniæ
Info & tickets
12-05-19
13:00
Ede (NL)
Akoesticum
Huismuziek: Proeflokaal
Info & tickets
17-05-19
20:00
Middelburg (NL)
Sint-Augustinuskerk
Symphoniæ
Info & tickets
25-05-19
20:15
Amersfoort (NL)
Xaveriuskerk
Monteverdi: Vespro
Info & tickets
26-05-19
15:00
Utrecht (NL)
Nicolaïkerk
Monteverdi: Vespro
Info & tickets
21-07-19 Overveen (NL)
Landgoed Elswout
Duo trombone & theorbo
Info & tickets
07-09-19
15:30
Den Haag (NL)
Lutherse Kerk
Organ benefit concert
Info

2020

When Where Description
08-02-20
09-02-20
Steenwijk (NL)
Fredeshiem
Huismuziek: Gabrieli course
Info & tickets
05-06-20
 
Amsterdam (NL)
Orgelpark
Odhecaton 1501
Info & tickets
2020-2021
The Netherlands
various locations
Organ presentation concerts
Info & tickets